Przejdź do treści

Wezwanie do zapłaty – wzór i odpowiedź

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty i nie wiesz czemu? Powodów może być wiele – mogliśmy rzeczywiście zapomnieć zapłacić np. rachunek za telefon. Albo po prostu ktoś popełnił błąd i pismo nie powinno do nas trafić. Warto wiedzieć, jak odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty. Opisujemy to w naszym artykule. 

A jeśli sam chcesz napisać wezwanie do zapłaty – bo na przykład kontrahent spóźnia się z należnością – to w dalszej części tekstu znajdziesz najważniejsze informacje jak prawidłowo sporządzić takie pismo i odzyskać swoje pieniądze. 

Wezwanie do zapłaty – co to?

Wezwanie do zapłaty to pismo, w którym wierzyciel informuje dłużnika o konieczności uregulowania zaległego zobowiązania w określonym terminie. Wysłanie wezwania do zapłaty jest pierwszym etapem windykacji należności. Sam dokument jak i potwierdzenie wysłania wezwania do zapłaty są konieczne, gdy sprawę trzeba skierować do sądu.

Warto wiedzieć, że w prawie nie są określone precyzyjne wymagania, w sprawie formy wezwania do zapłaty. Nie musi być zatytułowane jako “przedsądowe” czy “ostateczne wezwanie do zapłaty” – takie określenia to zazwyczaj psychologiczne triki firm windykacyjnych.

Przy wezwaniu do zapłaty kluczowe jest, abyśmy posiadali potwierdzenie jego wysłania. Dlatego najczęściej przekazywane jest ono dłużnikowi za pomocą listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.

Także termin uregulowania należności może być dowolny. Może to być np. 7 lub 14 dni po otrzymaniu pisma. Jeżeli po tym czasie dłużnik nie odpowie na wezwanie do zapłaty, możemy formalnie skierować pozew do sądu. 

Co zrobić, gdy otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty?

W polskim prawie nie jest jasno określone kiedy wierzyciel może wysłać wezwanie do zapłaty. Pismo to jest przede wszystkim próbą poinformowania dłużnika o należności i polubownego jej uregulowania. 

Otrzymując wezwanie do zapłaty, nie należy panikować. Warto sprawdzić, czy nie doszło do pomyłki – kto jest wierzycielem, co jest źródłem należności (dług mógł się np. przedawnić), czy dokument trafił do właściwych rąk?

Czy warto nie odbierać wezwania do zapłaty?

Brak potwierdzenia odbioru wezwania do zapłaty nie przyniesie nam żadnych korzyści. Wierzyciel i tak ma już dowód, że starał się z nami skontaktować – jest nim samo pismo i potwierdzenie jego wysłania. Najczęściej po prostu lepiej zapoznać się z treścią wezwania do zapłaty.

Warto wiedzieć: pomimo, że wezwanie do zapłaty nie ma żadnych efektów prawnych (wierzyciel nie może nałożyć na nas kary), to od czasu jego otrzymania mija czas na terminowe uregulowanie należności. A po nim, wierzyciel może rozpocząć naliczanie odsetek od kwoty długu.

Bez uregulowania należności możemy trafić też na listę dłużników (BIK, BIG, KRD, ERIF). A wtedy większość instytucji finansowych odmówi nam możliwości skorzystania m.in. z kredytu, pożyczki czy nawet chwilówki.

Ostatecznie sprawa o zapłacenie należności trafi do sądu, gdzie, jeśli nie spłaciliśmy długu z naszej winy, zostaniemy dodatkowo obciążeni kosztami procesu. Konsekwencje nieuregulowania chwilówki mogą być znacznie gorsze, gdy nie wybierzemy polubownego rozwiązania problemu z wierzycielem. Okazją do pozasądowego porozumienia jest właśnie odpowiedź na wezwanie do zapłaty.

Czy zawsze warto odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty?

Nie musimy odpowiadać na wezwanie do zapłaty, jeśli informacje zawarte w piśmie są zgodne z faktami, a należność zamierzamy uregulować w terminie.

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty, wraz z propozycją restrukturyzacji zadłużenia, może być później dowodem przed sądem, świadczącym o przyznaniu się przez nas do długu. Warto zatem właściwie sporządzić odpowiedź, w zależności od kontekstu. Trzeba też wiedzieć, że przesłanie odpowiedzi może też przerwać bieg przedawnienia. 

Kiedy i jak odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty? Wyjaśniamy to dalej w tekście.

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty – wzór

Nie ma z góry narzuconego szablonu dla pisma, jakim jest odpowiedź na wezwanie do zapłaty. Jest jednak zestaw rzeczy, które powinny znaleźć się w takim dokumencie:

  • data i miejsce jego sporządzenia,
  • tytuł dokumentu, czyli np. “Odpowiedź na wezwanie do zapłacenia”,
  • przekazanie wyjaśnień lub sprostowanie błędnych danych umieszczonych na wezwaniu do zapłaty przesłanym przez wierzyciela,
  • przekazanie propozycji rozwiązania sporu (np. uregulowanie długu w innym terminie, rozłożenie go na raty albo odrzucenie pisma, jako bezpodstawnego – koniecznie ze wskazaniem na przyczynę),
  • umieszczenie informacji o preferowanym sposobie dalszej komunikacji (np. mailowo, lub telefonicznie),
  • nasz czytelny podpis.

Jeśli wezwanie do zapłaty od wierzyciela zawiera według nas błędy – koniecznie należy je wskazać. Mogą być one dla nas powodem do odmowy uregulowania nieprawidłowo naliczonej należności. Warto być czujnym, jeśli na takim dokumencie nie rozpoznajemy wierzyciela lub nie zawieraliśmy z nim umowy. Może to być próba wyłudzenia naszych pieniędzy.

Jako powód odmowy uregulowania należności można podać też przedawnienie. Warto wcześniej, jednak sprawdzić, czy dług rzeczywiście nie podlega już egzekucji. 

Jeśli spłaciliśmy dług, zgodnie z żądaniem wierzyciela, możemy – ale nie musimy – przesyłać odpowiedzi na wezwanie. Gdy chcemy przekazać informację o uregulowaniu zobowiązania, warto dołączyć w dokumencie dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu).

Dłużnik nie oddaje pieniędzy? Napisz wezwanie do zapłaty!

Wezwanie do zapłaty nie ma uregulowanego wzoru. Musimy zamieścić w nim informacje, które pozwalają zidentyfikować nas (wierzycieli) i określić kto i jaką należność jest nam winien. Trzeba przy tym pamiętać, żeby zatrzymać dowód wysyłki takiego pisma. Może się przydać, gdy wezwanie nie poskutkuje. Ale, czy w ogóle jest sens fatygować się z wysłaniem tego dokumentu?

Dlaczego warto wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to obowiązkowa rzecz, jeśli chcemy sprawę przekazać do sądu. Bez tego wymiar sprawiedliwości może odrzucić naszą sprawę pod zarzutem przedwczesności powództwa. Krótko mówiąc, zanim wejdziemy na drogę sądową, musimy postarać się rozwiązać spór polubownie.

Ale wezwanie do zapłaty to nie tylko obowiązek, ale szansa na szybkie i skuteczne załatwienie sprawy. Dłużnicy, często przez pomyłkę nie mają uregulowanej należności, a po otrzymaniu pisma, zaraz naprawiają błąd. Dzięki temu wierzyciel ma pieniądze i nie traci czasu na rozprawy sądowe.

Po drugie, jeśli dłużnik odpowie na nasze wezwanie do zapłaty – choć nie będzie mógł uregulować zobowiązania – to możemy ustalić plan restrukturyzacji zadłużenia. To wygodne i tańsze rozwiązanie dla dłużnika i wierzyciela

Wreszcie sama odpowiedź na wezwanie do zapłaty, może być później dowodem w sądzie, jako przyznanie się przez dłużnika do danej należności. Mamy wtedy jak na dłoni uznanie długu.

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Wierzyciel może wysłać wezwanie do zapłaty w dowolnym momencie. Oczywiście najlepiej, aby zrobić to zaraz po tym, gdy minie pierwotny termin płatności. Wtedy po dostarczeniu wezwania do zapłaty, możemy dowiedzieć się, czy sprawa zostanie rozwiązana polubownie, czy będzie potrzebny wyrok sądu.

Jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty? Wzór

Pismo wzywające do zapłaty powinno być konkretne i rzeczowe. Zamiast stosowania trików, lepiej trzymać się faktów i jasno określić konsekwencje braku uregulowania należności. Poza tym wezwanie do zapłaty powinno być sporządzone w tonie oficjalnym i uprzejmym. W końcu nasz klient mógł tylko zapomnieć o opłacie. Lub co gorsza, dług mógł powstać z naszej winy – np. błędu w księgowości.

Na początku artykułu umieściliśmy informacje, które muszą się znaleźć na wezwaniu do zapłaty. Dla ułatwienia, w poniższym linku jest wzór wezwania do zapłaty, z którego możemy łatwo skorzystać:

Wezwanie do zapłaty – co warto wiedzieć?

Pismo z wezwaniem do zapłaty możemy otrzymać z różnych powodów. Trzeba ten dokument uważnie przeczytać i sprawdzić, czy nie jest to pomyłka, a może nawet próba wyłudzenia od nas pieniędzy. Często też zdarza się, że firmy windykacyjne straszą klientów np. sprawą sądową, podczas, gdy nasze zobowiązanie już dawno się przedawniło. Warto to sprawdzić i odpowiedzieć na takie pismo, używając tego argumentu.

Jeśli natomiast to my jesteśmy wierzycielem i ktoś nam zalega z należnością, przyda się skorzystać z naszego wzoru wezwania do zapłaty. Często brak uregulowanego zobowiązania to efekt niedopatrzenia, więc wysłanie pisma, może szybko wyjaśnić nieporozumienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *